...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަރުކުރުން
މ.
ދެ އެއްޗެއް ގުޅުވުމަށް ޓަކައި އެއްކޮށް ތޮރުފާފައިވާ ލީވަޅަކަށް އިއްޔެހެން ހަދާފައި ވިރިކެކޭ އެއްޗެއް ޖަހައި ދެކޮޅުން ނުވަތަ އެއްކޮޅުން ތަޅައި ތަރަކުރުން.
އެއްކޮޅުން ތަޅައި ބާރުކުރާ އިރު އަނެއްކޮޅުގައި ބޯހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލަރުޖެހުން . ތަރަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ