...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަބާރި
ނ.
ދެކުނު ހުޅަނގު އިންޑިޔާގެ ހިސާބުގަނޑަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިހިސާބު ކޮމެރިންގެ އުތުރު ހުޅަނގުން 054 މޭލުން ފެށިގެން މަދަރާހާއި ބޮމްބޭގެ ސަރަޙައްދާ ހަމައަށް ދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ