...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަބާރީކެޔޮ
މިކޭލުގެ ވައް ބޮޑުވެފައި ފަލަވާނެއެވެ.
ތޮށިގަނޑު އޮމާންވާނެއެވެ.
މީގެ ކެޔޮގަނޑުގައި ހުންނާނީ ދެތިން ހަތަރު އަރިއަށެވެ.
އަރިއެއްގައި ދިހަވަރަަކަށް ވައް ހުންނާނެއެވެ.
ވައްތައް ހުންނާނީ ތެދަށެވެ.
މިއެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ ގެނެސް އުޅުނީ މަލަބާރީ ކަރައިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ