...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ
"މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތް" (މުސްކުޅިބަހެއް) މީހަކަށް ދޫކުރާނެ މީހެއްނެތް.
(މިއީ ބައެއްގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ރީތިކަމަށް ނުވަތަ ރަނގަޅުކަން ދެއްކުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ (ބަހެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ. ހައްތާވެސް ގަރަޑަމަލެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ