...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލަކާ
ނ.
(1) ރަސްކަލެއްގެ އަނބިކަބަލެއް ނުވަތަ ދަރިކަނބަލެއް.
(2) ރަސްކަމުގައި އިންނެވި އަންހެން ބޭފުޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުފައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ