...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލާމާތް
ނ.
(1) މީހަކު ލަދުގެންނެވުމަށްޓަކައިކުރާ ކަންތަކާއި ބުނާބަސް.
(2) ފުރައްސާރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަވާނިވާ . އަވާނިވާކުރުން . އާޑަކިއުން . އާޑަފުރައްސާރަކުރުން . އެއްޗެހިކިޔުން . މަހާނަމައްޗަށް މަޑިއަށްޖެހުން . ފުރައްސާރަ . ފުރައްސާރަކުރުން . ލައްލައްއެޑުން . ލަދުވެތި . ލަދުވެތިކަން . ލަދުވެތިވުން . ގެގުން . ގޮއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ