...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލާފަތް
ނ.
(1) އެކިވަރުގެ ފަތާ ތަށިލުމަށްޓަކައި ލަކުޑިން ލިޔެފައި ހުންނައެއްޗެއް.
(2) ބިލަތް އެޅުމަށްޓަކައި ޚާއްސަކޮށް ލޮައިން ހަދައިފައިހުންނައެއްޗެއް.
މިއިންކޮންމެ މަލާފަތެއްވެސް ހުންނާނީ މަތިޖެހޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާތީބުމަލާފަތް . ބިލެތްޖެހުން . ބޮޑުމަލާފަތް . ކާސިމަޖާ . ކާސިމަޖާނެށުން . މަލާފަތްއެޑުން . މާވާ . މެދުމަލާފަތް . މޭލިޔަމަލާފަތް . ފާތިޙާމަލާފަތް . ފިތުރުމަލާފަތް . ފޫކިބަ . ދާނަ . ދުފާމަލާފަތް . ގޮށްމަޅި . ގޮންމަޅި . ޚޯންފޯސް . ޞަލަވާތުމަލާފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ