...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލާފަތްމަސް
ނ.
ކުއްޖާ ވިހާއިރު ތުރަވާމަހުގެ ބާވަތެއް މިމަސް އޮންނާނީ މަލާފަތެއްހެން ދެކިބައަށް ފެންނަގޮތަށް ފޫޅުދަނޑިޔާ ދިމާއިން ރޮނގެއްހެން އަޑިވެލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ