...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިހިކެޔޮ
ނ.
(ސ) ބޮޑުކެޔޮ ފާޑުގެ ތަންކޮޅެއް ވައް ހިމަ، ފަތްކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މި ވައްތަރު ކުރުވެފައި ތޮޑިގަނޑު ތުނިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ