...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިން
ނއ.
(1) ހުކުރު މިސްލިތާއި އެތެރެ ކޮއިލު މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމުގެ މަޤާމު ލިބެންވާ.
(2) މުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބުކަމާ ހިނގުން . މަލިންބޭކަލުން . މަލިމަ . ލީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ