...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިކު
ނ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ހަތްދިހަފަސް މޭލުދުރުގައި އޮންނަ ރަށެއް.
މިރަށުގެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ ދިވެހިންނެވެ.
މިރަށާ އެންމެ ކައިރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ތުރާކުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅި . ހަންމަޅި . ހަންގިލި . ހަންޑިކުނާފަތް . ހަރަވާޅު . ހަރުފަދުލި . ހަރުޖި . ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ހައުރުފިޔާ . ހައްކަޖެހުން . ހަވަލި . ހަމަނުވުން . ހަފީސް . ހަފުސަރު . ހަޑަހަގެ . ހާނބު . ހާނިއްކަ . ހިނގަތް . ހީގޮވުން . ހުނބޮށި . ހުނިހަކުރުފޫކުއްތު . ހުނިވަޅު . ހުއްޓުން . ހުމޭކޮތަރު . ހެއްޓި . ހޭޖެހުން . ހޮޅިސާޑި . ހޮއްތަ . ހޮވައިނެގުން . ހޯދަންބަޔޯ . ނާކަ . ނިދަނި . ނޫ . ނޫންކަހަލަ . ނޫކުލަ . ނޮޅި . ނޯޓު . ރަތަ . ރާތީބުމަލާފަތް . ރިހައައްޕަން . ރިހާކުރު އައްޕަން . ރިނބިލި . ރިނގު . ބަނޑުބެރި . ބަޅުކެޔޮ . ބަލަން . ބަގުޑިއްޕައިންއިނުން . ބަޔޯގާ! . ބާބޭފާނު . ބާވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ