...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިކުރުވާ
ނ.
ތިރިކޮށްހެދޭ އޮފުއަރާ ފަތްތަކެއް ހުންނަގަހެއް.
މިގަހުގައި ވަަރަށްގިނަ މާއަޅާނެއެވެ.
މީގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ވައިލެޓު ކުލައިގެ މާއަޅާ ވައްތަރަކާއި ހުދުކުލައިގެ މާއަޅާ ވައްތަރެކެވެ.
މަލުގައި ހުންނާނީ ފަސްފިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ