...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިކުދަނޑި
ވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަނޑީގެ އަޑުގެ ހަމައިން ހަމަހިފަހައްޓައިގެން ޖަހާ އަވަސް ދަނޑިއެއް.
ބޭނުންކުރަނީ ކުރީކޮޅުގައި މާގަނޑެއްލާފައިހުންނަ ދޮޅުފޫޓެއްހާ ދިގުމިނުގެ ދަނޑިއެކެވެ.
މަލިކު ދަނޑިޖަހާއިރު ބެރެއް ތާރައެއް ނުޖަހާނެއެވެ.
ލަަވައެއް ނުކިޔާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިނދަނަ ފިނދަނަ ފިންދަޑިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ