...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިކުތާރަ
ނ.
ގާއޮޑީ ލަވައިގެ ނެށުމާއި ވައްތަރު ނެށުމެއް.
ނަށައިފައި ލަވަޔާ ހަަމަވާ ގޮތަށް ދަނޑިޖަހަމުން ޖަހާތާރައެއް.
ތާރަޖަހާ މީހުން ތިބޭނީ ދަނޑިޖަހާ މީހުންނާ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ފޫޓެއްހާ ދުރުމިނުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ