...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިކުޓަކި
ނ.
އަތުގެ މޮށްތަކުގައި ވެލިލާފައި ބޮޑުވައި އިނގިލި ފުއްކިބާގައި ޖައްސައި އަތް އަނބުރާލާ ގޮތަކުން ބޮޑުވައި އިނގިލި ނައްޓައިގެން ގޮސް މޮއްތަށް ބާރަށް ބޮލުގާ ޖެހޭގޮތަށް އަޅާ ޓަތްކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ