...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލިމަ
ންނަ ރޮދީގެ ދެކޮޅު.
މަހައި މާގަނޑު ލައިފައިއޮންނަބައި.
ސަތޭކަ ހަމަވާނީ މަލިމަލައިގެންނެވެ.
(2) ރ.
އުރަފަށުގައި އުޅޭ، ހޮނޑަލިފަހަތުން ފުމޭ މަހެއް.
މިއީ ކަޅުރަތްކުލައަކަށްދާ ގާތްގަޑަކަށް އަށެއްކަ އިންޗި ހުންނަވަރުގެ މަހެކެވެ.
(3) މަލިން މިސާލު:
މޫސާ މަލިމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯމަސް . މަލިމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ