...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލްކާލި
ނ.
(ޏ) ރޯދަމަހުގެ އެއްވަނަ ރެއަށް އުނިމާ ނުވަތަ އެހެން ބާވަތެއްގެ ވިޔަސް މާޖަހާވޮށް ބައިނުގެ ތިރީގައި އެލުވާއެތި.
މިއަށް "މަލްވަށި" މިހެންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ