...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލްކޯޑި
ފަލަހިސާބުންބުރިކޮށް ފަންވަތްތައް ވިޔަމުން ގެންގޮސް ފަނުގެ ވާކޮށް އޮންނަ ބައި ބުރިކޮށްލައި ނުނިއުޅޭގޮތަށް ހަދައިފައި، ގަސްގަހުން މާކޯޅިތައް ގެނެސް، އޭގެ ކުރިއަށްޖަހައިގެން ހަދާ އެއްޗެކެވެ.
ދެން މިހިފައިގެން ލަވަކިޔަމުން ނަށަމުން މަގުތަކުގައި ހިނގަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ