...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަލްޢޫނު
ނ.
(1) ލަޢުނަތް ލައްވާފައިވާ މީހާ.
(2) ރަޙުމަތުން ދުރުކުރައްވާފައިވާ މީހާ.
މިއީ މީހުންނާ ދިމާއަށް ރުޅިއައިސްގެން ބުނާ ނުބައި ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ބެހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްލޫނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ