...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގަތު ފާލަން
ނ.
މުދައު އުފުލާ ބޯޓުފަހަރު އައިސް އެ ފާލަމެއްގައި ބަނދެލައިގެން އެއްގަމަށް މުދައު ބޭލޭ ގޮތަށް ހުންނަ ފާލަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ