...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގަތް
ނ.
(1) ބިތްދޮށުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އެނދުއަށި ފަދަ ތަންތާގެ ބިތާ ދުރުފަރާތް.
(3) ކައިރިފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިތްދޮށް . މަގުޅާތު . މިޔަދޮށް . ދޮރޮން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ