...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގު
(1) ހިނގުމަށާއި، އެއްޗެހި ދުއްވުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާތަން.
(2) ޓިނާއި އީޓުފަދަ ތަކެތީގައި ފެންދަތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އަޑިކޮށްފައި ހުންނަތަން.
(3) ގޮތް.
(4) ކަމެއް ކުރަން އޮންނަ އުސޫލު.
(5) ދިޔާ އެއްޗެހި ބޯން ބޭނުންކުރާ ޖޯޑުވައްތަރުގެ އުޅައްލީ ތަށްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަންޑިފިއްލުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހިކިބިލަމަގު . ހިއްކިބިލިމަގު . ހިދާޔަތް ދެއްވުން . ހިދާޔަތްލިބުން . ހުރަސްއެޅުން . ހުކުރު ހިނގުން . ހުތް . ހޮނދު . ނަރުދަމާ . ނަބީ . ނަގައިލުން . ނަގިލިލުން . ނަގޫސޭސަރު . ނިދާ . ނިސްބަތްވުން . ނެރު . ރަންހަދާދޮރާށި . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ރަސް . ރަސްދޯނގި . ރާސްތާ . ރާސްތާ! ރާސްތާ! . ރާޒުވާގޮނޑި . ރިހާކުރު ގަރުދިޔަ . ރޭލުމަގު . ރޮނގު . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަންޑާރަދުރޯ . ބައްތިޖެހުން . ބަވާސީ . ބަދަވީ . ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ. . ބަސްފޮނި . ބާޑީ މަގު . ބިނާކުރަނިވި . ބިންގަރާސް . ބިލިމަގު . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ބެދުން . ބޮކިދަނޑި . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުމަސްދުއްވުން . ޅެންބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ