...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުރަވަޅު
ނ.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ރުކޫޢުގެ ނިޝާން.
(ޢ) ޖަހާފައި ހުންނަ ތަންތަން.
މިއީ، އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގެ ޢިލްމުވެރިން ކިޔަވަން ފަސޭހަ މިންވަރަަކަށް ބައިކުރެއްވި ގޮތެވެ.
އެއީ ދަސްކުރުމަށް ފަސޭހައަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ