...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުބެއްދުން
މ.
(1) އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މަގު ބަންދުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސްއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ