...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުއޮޅުން
މ.
(1) ވަކިތަނަކަށް ދާދިއުމުގައި ނުވަތަ ކުރާ ދަތުރުކުރުމުގައި ދާންވީގޮތް އޮޅުން.
(2) ދެވޭނުދެވޭތަނެއް ނޭނގުން.
(3) ހެޔޮކަމަކަށް ނުބައިކަމެކޭ ހީވުން.
ނުވަތަ ނުބައި ކަމަކަށް ހެޔޮކަމެކޭ ހީވުން.
(4) މަޖާޒު:
ތިމާގެ މަޤާމު ތިމާއަށް އޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފިއްލުން . ވައުވަނުން . ވާކެއުން . ގެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ