...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުމަތި
ނ.
ހިނގާބިނގާ އުޅޭ މަގަށްވީ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު ހިނގުން . ކަންމަތި . ކުނީމީހުން . ކުޅިބަލާގެ . ކޮތުވާލު . މަގުކޮށުން . މެދުފުޅަލި . މެދުދޮރޯށި . ފުޅައްމައްޗަށް އެރުން . ގިޑިގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ