...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުފުރެއްދުން
މ.
މީހަކަށް ނުބައި ނަޞޭޙަތާއި ވަސްވާސް ދީގެން ތެދުމަގުން އެއްކިބާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައުވެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ