...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުފުޅައްފޭލިދެމުން
މ.
ރަސްމީގޮތުން އެކިއެކި ޢިއްޒަތްތެރީން މާލެވަޑައިގަންނަވާއިރު މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ފަތްދަނޑިޖަހައި އެއިން ކޮންމެ ދަނޑިއެއްގައި ދިދަނަގައި އެދަނޑިތަކުގެ ތިރީގައި ހުދުފޮތި، ފާޓުގެ ފުޅާމިނަށް ދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ