...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުފޭރޭމީހުން
ނ.
މަގު ހިނގާފައިދާ މީހެއްގެ އަތުން ނުވަތަ އެއްގަމުގައި ދަތުރުކޮށްފައިދާ މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އަތުން ގަދަކަމުން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ތަކެތި އަތުލާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަދަވީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ