...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގުދިލުން
މ.
(1) ވެލެއްގެ ތެރެއިން މަގެއް ކޮށައި އަލިކުރުން.
(2) މަގުގައި ހުންނަ ވިނަނޮޅައި ސާފުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ