...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގޫމަދު
ނ.
މަގޫ ދަނޑީގެ އެތެރޭގައި ހުދުކޮށް އޮންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެރަމަދަ . ގެރަމަދެ . ގެރަމަދޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ