...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގޫލޮނުމޫ
ނ.
މިއީ ގޮނޑު ދޮށުގައި ހެދޭ މަގޫ ގަހުގެ މުލެވެ.
މިމުލުގައި ލާނީ ލޮނު ރަހައެވެ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ