...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަގެ
ނ.
(ގ) (1) މަގު.
(2) ނެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނި . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހޫރުކާފަ . ހޫރުމާމަ . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްދިނުން . ބޮޑަބަފޯ . ކަފި . ކަފިކަފިވުން . ކާފަ . ކިރުމަސްރިހަ . މައިފުށް . މަގުބަންދުކުރުން . މަގުބަންދުވުން . މަގުދިލުން . މަގުގެއްލިފައިވުން . މަޑިކިލަނބު . މާމަ . މާފަ . މާފެއްޔާ . މާލެދާންކެލެއަށް . މުނިކާފަ . މުނިމާމަ . ދިގު . ދޮންމާފަ . ލައިވަށައިލުން . ގޮތެއް ފެނުން . ޕާކުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ