...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސައްކަތުމީހުން
ނ.
ވަކިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދީފައި ތިބޭ މީހުން.
މިސާލު:
(ހ) ރާނާ މަސައްކަތުމީހުން.
(ށ) މަގުހަދާ މަސައްކަތުމީހުން.
(ނ) ކުނިކަހައި ފޮޅައި ސާފުކުރާ މަސައްކަތުމީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޓާ . އަތަރުގޭމީހުން . މަސައްކަތުމީހުން . މަޖޫރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ