...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސައްކަތްކުރުން
މ.
(1) ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ބުރަ އުފުލުން.
(2) ޢަމަލުކުރުން.
(3) އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެކަމެއް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަކަސްތެޅުން . ބަވަނަކުރުން . ބަޣާވާތްކުރުން . ކަނޑުފަޅުފީނުން . އަތުކުރިއެރުވުން . ވާދަކުރުން . މަރުފަލިޖެހުން . މަތިއޮމާންކުރުން . މަޖޫރީކުރުން . ތަޙުލީލުކުރުން . ތޯޅުވުން . ލޫދިފުކުރުން . ގުއި ހިއްކުން . ގުދާރު ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ