...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސައްކަތްތެރި
ނއ.
(1) މަސައްކަތް މޮޅު.
(2) މަސައްކަތް ދަންނަ، މަސައްކަތްކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫސްވެރިކަން . އަދި . ވަޑިންގެގެއަކު ދޮރެއް ނުހުންނާނެއެވެ . ފަހުނި . ތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިން . ލިޔުންތެރިކަން . ގޮއްލަރު . ސަޤާފަތް . ޓެކްނޮލޮޖީ . ޚިދުމަތްތެރި . ޞަނާޢީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ