...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސަލަސް
ފަށާ ލަވަބައިގެ ފުރަތަމަ ލަވަ، ނުވަތަ ބެރުހުއްޓާ ލަވައިގެ ހަތަރުވަނަ ލަވަ އަދި ކުއްލާބުގޭގައި ބެރުކޮޅު ޖައްސަވާއިރު ފައްޓާލަވަ، ނުވަތަ ކުޅިހުއްޓޭރޭވެސް ޖަހާލަވަ.
އެކަމަކު އެރޭގެ މަސަލަސް ތަފާތު ވާނެއެވެ.
(4) ކުޅިހުއްޓޭރޭ ބަންޑާރަ ކޮށީ މީހުން ޖަހާކުޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލިރަވަ . ކާޅުކޮށުން . މަސަލަސް . މަޞްލަޙަތު . މުޞްލިޙުން . ފުންމާކޯކިޔުން . ތުން . ލޮހުން . ލޮބަ . ލޮއްލޯ . ލޮއްސައިލުން . ލޮއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ