...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސާރީ
ނ.
(1) އެނދުގެ ވަށައިގެން ދަމާ ފޮތިގަނޑު.
(2) އެނދު ނިވާކުރަން ދަމާ ފޮތިގަނޑު.
(3) ހަތަރެސްކަން މަދިރިގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިގަނޑު . ކަނޑުތުރަފަތް . ވަށައިދެމި . ވަށައިދެމިފޭލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ