...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސާލަ
ނ.
(1) ރިހަ ނުވަތަ އަސާރަފަދަ އެއްޗެއްސަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ހަވާދުގަނޑު.
(2) ފޮނިކާ އެއްޗިއްސަށާއި ދުފާ އެއްޗެއްސަށްލާ ހަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެހާކުރުގެސް . ރޯސްކުކުޅު . އަނބުކޯރާ . އަނބުކޯރާތަށި . ފޮނިބިސްގަނޑު . ގަރަނބުމަސާލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ