...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސާޖުކުރުން
މ.
ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ވަކިގޮތަކަށްދޭ ފަރުވާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮނުވެލިމޮޑުން . ގައިތަޅައި ގައިމޮޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ