...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސް
އި.
(3) އިހި، ބޮލި، ރާކަނި ފަދަތަކެތީގެ އެތެރޭގައި އޮންނަބައި.
(4) އަހަރެއްގެ ބާރަބައި ކުޅަ އެއްބައި.
(5) ދޫމިޖަހާހެން ބިލެތުގައި ޖަހާ އެއްޗެއް.
(6) އިންސާނުންނާއި އެނޫންވެސް ބަނޑުއަޅާ ވިހާ އެއްޗެހީގެ ދަރިންގެ ފޫޅު ދަނޑީން ރަޙިމާ ގުޅިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންފުޅު . ހަށަވާލި . ހަނދަލަ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދުމަސް . ހަނާ . ހަނާކުރިމަސް . ހަންބޯދި . ހަންފީމިޔަރު . ހަބަރުގަސް . ހަބުރު . ހަޅިއަފޮނާ . ހަކަވެޅާ . ހަކުންފަލި . ހަކޮށި . ހައްބުރު . ހަވަތި . ހަވާލުކުރުން . ހަމަތި . ހަތިކޮޅު . ހަތްދުން . ހަލުވާ . ހަލުވިމަސް . ހަޖާމު . ހަޝިޝް . ހާ . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާމަސް . ހިނގަމަހަ . ހިނގަމަސް . ހިރު . ހިރުމަހުރަ . ހިބަރުނަނު . ހިބޮއް . ހިޅުމަސް . ހިކަނދި . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިކަނދިމަސް . ހިކަނދު . ހިކަނދޮމަތި . ހިކާ . ހިކިމަސް . ހިކިފަންފުޅަނގި . ހިކިފިންދަނޑި . ހިކިދަރުމަސް . ހިކިދަގަނޑުވުން . ހިއްޕާމަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ