...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްހުނި
ނ.
(1) މަހާއި ހުންޏާއި މިރުހާއި ހުތާއި ފިޔަޔާ އެއްޗެހި އެއްކޮށްގެން ލޮނުލައިގެން މޮޑޭ އެއްޗެއް.
(2) ތަރުކާރީއާ ފަތްޕިލާވެލި ލައިގެންވެސް މަސްހުނި މޮޑޭ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
ތޮރާމަސްހުނި، ބަރަބޮލުމަސްހުނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މައްސުނިކުރުން . މައްސުނިވުން . މަސްހުނި . މާގިލާ . ދިއޯގެކުޅި . ލާހިލުން . ސަންބޯލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ