...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްރަޙް
ނ.
(1) މަޖާޒު:
ގަސްދުކުރެވޭ މަޢުނަވީ ދާއިރާއެއް މިސާލު:
(ހ) ސިޔާސީ މަސްރަޙު، (ށ) ކުޅިވަރުގެ މަސްރަޙް.
(2) ކުޅިވަރު ކުޅެން އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްރަޙް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ