...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްރޯކުރުން
މ.
(1) ލޮލުގެ ތެރެއިން މަސްނުކުތުން.
(2) ފާރުގަނޑުގަނޑުގައި ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސްނުކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހަރޯވުން . މަސްނުކުތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ