...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްބައި
ނ.
މަސްބަހާއިރު އަޅާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުނގުރުޖެހުން . ވަކިމޮރު . ގޮއިބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ