...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްބަދި
ނ.
ގިނައިން މަސްއުޅޭ ބަދި.
މިތަނުގައި އުޅެނީ ފަރުމަހެވެ.
ވެހިމަސްވެސް މިކަހަލަ ބަދި ތަކުގައި އުޅެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ