...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްބުރި
ނ.
(1) ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެއް ބުރިކޮށްލީމާ އޮންނަ ބުރި.
(2) މާކުދިނޫން ސައިޒަކަށް ބުރިކޮށްފައި ހުންނަ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވީދިކަނޑުކުކުޅު . ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން . ވޮށިމަސްމިޔަރުގެ މަސްބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ