...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްބޭނުން
މ.
ނަނު ނުވަތަ ކަންވާރުގައި ބުޅި ހަރުކޮށްގެން ބުޅީގައި ގަނުވައިގެން މަސް އަތުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭވުން . ކެއުޅުކަންކުރުން . އާއޮޑިކުރުން . ވިދެބޭވުން . ދޮށިއެޅުން . ތޮލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ