...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކަނދުގަނޑު
ނ.
ބޮޑުވަތާ ކުނބުވަތާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ އިންނަފަތް މަތީގައި ނަގައި އެޅޭގޮތަށް ބާއްވާ ހުރަސްބެރިއެއް.
މިއީ މަސްބާނާއިރު، އޭގައި މަސް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ބެރިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދުއޮޅިގަނޑު . ކަނދުގަނޑު . މައްސެލެއާ . މަސްފެލެޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ