...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަސްކާށި
ނ.
(1) މަހާކާއްޓާ.
މިއީ ދިވެހީންގެ ޚާއްޞަކެއުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) މަސްކާށި ދޫނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިފަންފުޅަނގި . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުމޭކޮތަރު . ނައި . ރޯފަންފުޅަނގި . ބައްޑެލަ . ކައިށިމަހަ . ކައިށިމަސް . ކަސްބައްޑެލަ . ކަސްބައްޑެލެ . އަވިދޫނި . އެއްގަމުރަތަފައި . މަސްކާށި . ފެޑަގަ . ދޫނި . ތިއްތިދޫނި . ގޮއްފުޅަނގި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ